SAPS Ibu Bapa Semakan Keputusan Peperiksaan Online
SAPS Ibu Bapa Semakan Keputusan Peperiksaan Online

SAPS merupakan sistem atas talian yang dibangunkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk menyimpan, mengumpul dan menganalis data peperiksaan di Malaysia.
                               
Analisis yang dilakukan melalui sistem ini adalah selaras dan berdasarkan skala gred kebangsaan. Pihak pengurusan sekolah boleh membuat “Early Learning System” melalui analisis Expected Target Result (ETR), Actual Result (AR) dan Take of Value (TOV)
Selain daripada itu, sistem ini boleh diaksess oleh Pejabat Pelajaran Daerah (PPD), Jabatan Pelajaran Negari (JPN) dan Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM).

Terdapat dua SAPS atas talian yang telah dibangunkan iaitu:
     1)  Sistem untuk Guru 
       2) Sistem untuk Ibubapa

SAPS Ibu Bapa Semakan Keputusan Peperiksaan Online

1) SAPS Sistem untuk Guru boleh dicapai melalui link di bawah:

·         Guru boleh key-in markah pelajar melalui link di atas.

2) SAPS Sistem untuk Ibubapa boleh dicapai melalui link di bawah:


·     Ibubapa boleh membuat semakan keputusan peperiksaan anak dengan memasukkan No. Kad Pengenalan/No. Sijil Lahir, pilih jenis sekolah anak serta tahun.

Perkongsian SAPS Sistem Untuk Ibubapa dan Sistem Untuk Guru memberi sedikit maklumat mengenai singkatan yang digunakan dalam sistem ini. Singkatan yang digunakan dalam Sistem SAPS

  • SAPS Sistem Analisis pelajar
  • JPN Jabatan Pelajaran Negeri
  • APDM Aplikasi Pangkalan Data Murid
  • SUP Setiausaha Peperiksaan
  • GMP Guru Mata Pelajaran
  • GK Guru Kelas
  • KP Kad Pengenalan

Masalah “Your connection is not private”. Jika anda mempunyai masalah seperti di atas, sila ikut langkah-langkah di bawah :

Langkah pertama : Klik butang “Advanced”.


Langkah kedua : Klik butang “Proceed” .

Langkah ketiga : Anda akan dibawa ke menu utama SAPS dan anda bolehlah mengunakan sistem SAPS.Jika anda mempunyai masalah mengenai sistem Sistem Analisis  Peperiksaan Sekolah (SAPS) , sila hubungi : 

Penguna
Pegawai Meja Bantuan
Cara Mendapatkan bantuan
Pengetua / Guru Besar / Guru Kelas/ Guru Mata Pelajaran (GMP).
SUP SAPS Sekolah.
Hubungi SUP SAPS Sekolah anda.
Setiausaha Peperiksaan Sekolah (SUP).
Pegawai Unit ICT / SPA di Pejabat Pelajaran Daerah (PPD).
Masuk ke sistem SAPS dan dapatkan nombor talian.
Pegawai SAPS Pejabat Pelajaran Daerah(PPD) dan JAbatan Pelajaran Negeri(JPN).
Pegawai Unit ICT/SPAdi BPSH dan Kementerian Pelajaran Malaysia(KPM)
Masuk ke sistem SAPS dan dapatkan nombor talian atau mengisi Borang Aduan.

 Semoga perkongsian SAPS Ibu Bapa Semakan Keputusan Peperiksaan Online ini dapat membantu anda.
-->

0 comment... add one now